2014/03/08

UG.2014 & DETAILS2014-2015.のLookBook.が公開されました。
70ページに渡るフォトドキュメントをお楽しみ下さい。
http://www.the-ug.com/lookbook2014/01.html

Feat.
Takashi Wada / Kazuyuki Tsuji / Ryuichi Kawashima / Akiller Itoh / Tomomi Harada

Kazuyo Kurosawa / Naoki Odagaki / Junna Asaya / Ai Hirano / York Uno
Yoshinori Matsui / Junya Odaki / Akiyoshi Takada / Eiji Shigeta / Taro Maruyama

Aki Sato / Toru Akiyama / Tetsuro Shigeno / Tomoyoshi Kataoka / Yoshiaki Fukuda
Fumiaki Suga / Masaaki Irie…and more…